שירותים ועזרים

א.ש. רצפות צפות מספקת מגוון רחב של שירותים ואביזרים עבור הרצפות הצפות הרשומות להלן. באם ברצונך באביזר נוסף, נא התקשר עמנו לשם מילוי רצונך.

  •  פילוס רצפה צפה ונקיון.
  •  מדרגות ושטחים משופעים.
  •  אריחים מחוררים למיזוג אויר.
  •  אביזרים וקופסאות חשמל.
  •  יחידות מיזוג אויר מסוג 'protek' (שוודיה).